La casa dels baladresSenglar i altres narracions
Recull de contes del premi
Vent de Port 1996
Pròleg
Albert Jané

GARSINEU EDICIONS
TREMP,1996
.
.
Hi apareix la narració
La casa dels baladres
de
Pilar Cabot
.
amb una il·lustració de
Damià Ros
.
.