CLAM

Des de la primavera de 1965 fins la tardor de 1985, durant vint anys i mig i quatre dies, la poeta Pilar Cabot va regentar la seva pròpia llibreria -clam- convertida en indubtable i manifest centre divulgador de la cultura catalana.Per entendre la història del CLAM us recomanem que veieu i escolteu aquests tres vídeos enregistrats per MEMORO, el banc de la memòria:
.

.
.
Pilar Cabot al Clam.
Fotografia apareguda al periòdic AUSONA
.
.
.
.
Pilar Cabot. Anys quaranta. Al carrer de Gurb, de Vic, neix una nena amb un llibre sota el braç. El pa se'l guanya durant més de vint anys obrint cada dia la porta de la llibreria Clam. És una dona amb un somriure generós que vibra amb les lletres ben escrites i que sap de la riquesa del català. Neixen de la seva mà escrits que ens amanyaguen els fons amb paraules ben trobades. El 1997 comença a donar veu a altres poetes organitzant unes tertúlies avui ja consolidades.

(Mercè Coma: Secció "Un moment, poesia", La Marxa, 5 d'octubre de 2001)
.
.
.
.
.
Inauguració llibreria clam, 1965La poeta Pilar Cabot recorda amb molta emoció la primera persona que va comprar un llibre al CLAM. Va ser el que era aleshores el metge de Roda, el Dr. Serra Vilella. Era un llibre sobre un episodi de la història de Catalunya i costava 300 pessetes.
..
.
Anunci de la llibreria clam a l'AVUI.
dijous, 7 de setembre de 1978
.
.
.Anunci de la llibreria clam
aparegut a la revista clot.
Juliol 1984
.
.
.
La policia buscava, en un suposat "subsuelo" del Clam, els llibres prohibits.
Així ho retratà la Pilarin a l'AUSONA
.
.
.
LLlibreria clam.
.
Llibreria clam
...
.
.
Quadres i muntatge de Lluís Badosa al clam
.
Quadres i muntatge de Lluís Badosa al clam
.
.
Quadres i muntatge de Lluís Badosa al clam

.
.
.
.
Anunci aparegut al periòdic El 9 Nou.
31 de març de 1983.
.
.
.
Rilke escenificat
a la llibreria Clam.
Article aparegut al periòdic AUSONA
25-11-83
Escrit per Pilar Cabot
.
.
.Tertúlies de música al clam.
Els dimecres de Jazz - 1984
.
 Aparegut al 9 NOU
3 de febrer de 1984
.
...
Totes les fotos anteriors han estat escanejades gràcies a documentació cedida per la poeta
Pilar Cabot.
.
..

Dues targes anunciant la presentació, a la llibreria Clam, dels llibres AMB VIDRES A LA SANG i ESTIMADA MARTA, del poeta Miquel Martí i Pol. Anys 1977 i 1979.

.
..
..
.

Els noms de la Pilar Cabot i  de la seva llibreria clam arribaren a ser tan populars que van ser usats per Escalé per tal de confeccionar els seus famosos "mots encreuats". Aquí en tenim tres d'exemples:
.
Horitzontals. 3.-Suggereix una Pilar
 AUSONA (10-4-81)
.
.
.
Verticals: 4.- Primer cognom de la del Clam
.
.
.
Verticals: 8.- Hi ven llibres la Pilar
AUSONA (12-7-85)
.
.
.
.
.
La Pilar Cabot, per celebrar el Sant Jordi de 1984, va dissenyar uns punts de llibre. Amb poema inclòs.
.

.

.
.
.
Articles de premsa sobre la passió llibretera de
Pilar Cabot
.*
.
El següent article
pertany al blog 
http://xfebrer.blogspot.com.es/


http://xfebrer.blogspot.com.es/2016/04/el-clam-un-nou-concepte-de-llibreria-vic.html


*
Les fotografies de la llibreria clam han estat escanejades amb el permís de la poeta Pilar Cabot.
Les imatges dels diferents periòdics i de les targes de presentació de llibres han estat escanejades gràcies a la documentació cedida per Pilar Cabot per a la confecció d'aquest bloc.

.
.