Encreuats - Escalé

Degut a la gran popularitat, la Pilar Cabot i la seva llibreria Clam, apareixen en diversos "mots encreuats" ideats per Escalé.
Aquí en tenim tres exemples:
.
Horitzontals. 3.- Suggereix una Pilar
.
 AUSONA
10 d'abril de 1981
.
.
.
.
.
Verticals. 8.- Hi ven llibres la Pilar 
.
AUSONA
12 de juliol de 1985
.
.
.
.
.
.
Verticals. 4.- Primer cognom de la del Clam
.
.
.
.
.
.
Imatges escanejades gràcies a la documentació cedida per Pilar Cabot per a la confecció d'aquest bloc.
Ramon Sellarès.
.
.
.
.
.