En Pere de les excuses

 AUSONA
6 de desembre de 1992
.
.
.
.
AUSONA
26 d'octubre de 1993
.
.
.
.
 Al Casal Parroquial
de
Sant Pere de Torelló
.
.
.
Al Teatre Atlàntida
de
Vic
.
.
.
Al Teatre Centre
de
Sant Joan de les Abadesses
.
.
.
.
.

.
.
Imatges escanejades i fotografiades gràcies a la documentació cedida per Pilar Cabot per a la confecció d'aquest bloc.