reduccions 89/90

.
reduccions 89/90
.
.
.
.
Març-2008
..
.
.
(el poemes són del llibre,
en aquell moment encara no publicat,
Els rossinyols insomnes. Novembre 2008)
.
.

.
.
.
.
.
.
Si vols fer net
procura que els records no bleixin.
Cap ombra arrossegada,
cap clariana fugaç de cap antic somriure,
absències/presències callades,
immòbils
en paratges immòbils.
.
.
..
.
.
.
Amb el sol a l'esquena
segueixo la meva ombra ran de cingle.
Si l'ombra erra el camí
sé que puc estimbar-me.https://sites.google.com/site/arxivadordocuments/arxivador/Revista%20Reduccions%2089-90%20Mar%C3%A7%202008%20-%20Set%20poemes%20de%20Pilar%20Cabot.pdf?attredirects=0&d=1
 
.
.
.
.
.
.
.