ELS DIES MÉS GRANS

.
ELS DIES MÉS GRANS
 propostes i textos per a un cerimonial civil
.
.

.Salvador Cardús
Miquel Plana
BRAU EDICIONS, 2006
.
.
.
.
..
.
.