Revista reduccions, 109.

El 109 de la revista reduccions és un número miscel·lani dedicat a la memòria de Pilar Cabot. Conté un recull inèdit de poemes d’aquesta poeta i activista: quatre poemes de caràcter epigramàtic que mostren els camins que la seva poesia va anar prenent des de la publicació d’El niu transparent; una poesia que busca l’expressió més neta i essencial en la llengua i que oscil·la del sarcasme a la gravetat. Anton Carrera repassa la trajectòria personal, pública i literària de Cabot. I Josep Checa i Víctor Pallàs publiquen textos poètics en homenatge seu.
     Pilar Cabot

     Pilar Cabot

     Pilar Cabot

Pilar Cabot

 Poema de Josep Checa 
dedicat a la poeta Pilar Cabot
  Poema de Víctor Pallàs 
dedicat a la poeta Pilar Cabot

 Poema de Víctor Pallàs 
dedicat a la poeta Pilar Cabot


 Estudi sobre la poeta Pilar Cabot,
a càrrec d'Anton Carrera,
aparegut a la reveista reduccions, 109