reduccions 42

.
reduccions 42
.
Eumo Editorial i Edipoies SA
VIC
Juny-1989
.
.
.

Apareixen quatre poemes de l'escriptora
Pilar Cabot
.
.
.
.
L'home hi posa el desig
i el misteri l'encant.
El temps d'una alba empeny
espais de vida intensos.
https://sites.google.com/site/arxivadordocuments/arxivador/Revista%20Reduccions%20%2042%20-%201989%20-%20%20Quatre%20poemes%20de%20Pilar%20Cabot.pdf?attredirects=0&d=1 Cal esmentar que a la revista reduccions, número 42 de l'any 1989, el poema "Va ser cos d'una nit" conté un error: en lloc d'usar el verb entendrir hi surt imprès el verb entretenir. A l'exemplar que ens cedí l'autora en el seu moment ella mateixa corregí a mà aquesta equivocació..
.
.
.